HotLine   0909172017    0977900073            

Sạc Adapter Toshiba 19V-3.42A

Phụ kiện Sạc Adapter Toshiba 19V-3.42A

Khuyến mãi Sạc Adapter Toshiba 19V-3.42A

TUI: 245.000 đ
Tình trạngĐang có hàng
Số lượt xem771   (Tính từ ngày 10/10/2014)
Bảo hành12 tháng
Khuyến mãifullbox.
Sạc Adapter Toshiba 19V-3.42A

Tính năng

  Mã sản phẩm :
ACBEL API2AD03  ADP-65DB  LC-ADT01-003  LC.ADT01.003  LC-T2801-006
LC.T2801.006  LC.ADT01.001 or AP.T3503.002
TOSHIBAPA3396U-1ACA  TOSHIBAPA3396E-1ACA  TOSHIBAPA3467U-1ACA
A000001200 / A000001210 / A000007020 / A000007030 / ACC10 / ADP-65DB / ADP-65HB / ADP-75FB-A / ADT-W61 / API1AD43
K000000550 / K000004120 / K000005050 / K000019570 / K000025320 / K000027270 / K000029300 /K000032420 /K000032580/ K000040250 / K000040270 / K000040290 / K000040460 / K000041670 / K000042840 / K000043680
PA-1500-02/PA-1600-01/PA-1600-02/PA-1650-01/PA-1650-02/PA-1700-02/PA-1750-01/PA-1750-04/ PA3165U-1ACA/ PA3380E-1ACA/PA3380U-1ACA/PA3396E-1ACA/PA3396U-1ACA/PA3432E-1AC3/ PA3432E-1ACA/ PA3432U-1AC3 / PA3432U-1ACA / PA3467/ PA3467E / PA3467E-1ACA / PA3467U / PA3467U-1ACA / PA3468E / PA3468E-1ACA / PA3468U / PA3468U-1ACA / SADP-65KB/ SADP-65KBB / V000055210 / V000055400 / V000061300 /V000061310 / V000061690
 Tương thích cho các dòng máy chính sau:
Toshiba Satellite A100 Series:
A100-151 / A100-163 / A100-188 / A100-209 / A100-259 / A100-295 / A100-500 / A100-507 / 
A100-508 / A100-521 / A100-522 / A100-523 / A100-525 / A100-533 / A100-570 / A100-649 / A100-S2211 / A100-S2211TD /A100-S3211TD / A100-S8111 / A100-S8111TD / A100-SP2022 / A100-SP621 / A100-ST2311 / A100-ST3211
A100-204 Satellite A100-259 Satellite A100-521 Satellite A100-522
Satellite A100 Series:
Satellite A100-523 Satellite A100-570
Satellite A500 Series:
Satellite A500-15M
Satellite L40 Series:
Satellite L40-139
Satellite L450 Series:
Satellite L450-136; Satellite L450-137; Satellite L450-16Q; Satellite L450-181;
Satellite L450-188; Satellite L450-18D
Satellite L500 Series:
Satellite L500-11N, Satellite L500-11V, Satellite L500-13N, Satellite L500-13V
Satellite L500-1UR, Satellite L500-1WG, Satellite L500-1XC, Satellite L500-1XD
Satellite L500-1XJ, Satellite L500-1XL, Satellite L500-1XM, Satellite L500-1Z5
Satellite L500-1Z9, Satellite L500-1ZC, Satellite L500-207
Satellite Pro L10 Series:
Satellite Pro L10-102; Satellite Pro L10-103;Satellite Pro L10-110; Satellite Pro L10-113; Satellite Pro L10-133; Satellite Pro L10-134; Satellite Pro L10-135; Satellite Pro L10-138; Satellite Pro L10-173; Satellite Pro L10-222
Satellite Pro L40 Series:
Satellite Pro L40-12Q; Satellite Pro L40-12R; Satellite Pro L40-12S; Satellite Pro L40-12T
Satellite Pro L450 Series:
Satellite Pro L450-13L; Satellite Pro L450-13M; Satellite Pro L450-13P;
Satellite Pro L450-13Q; Satellite Pro L450-13R; Satellite Pro L450-179
Satellite Pro L450-17K; Satellite Pro L450-17L; Satellite Pro L450-17P
Satellite Pro L450-17Q; Satellite Pro L450-17R
Satellite Pro L450-136;Satellite Pro L450-137
Satellite Pro L500 Series:
Satellite Pro L500-1D1; Satellite Pro L500-1D2; Satellite Pro L500-1D3
Satellite Pro L500-1D4; Satellite Pro L500-1RE; Satellite Pro L500-1RF
Satellite Pro L500-1RG; Satellite Pro L500-1VV; Satellite Pro L500-1VW
Satellite Pro L500-1VX; Satellite Pro L500-1VZ
Satellite Pro T110 Series:
Satellite Pro T110-13H
Satellite Pro T130 Series:
Satellite Pro T130-14M; Satellite Pro T130-14Q; Satellite Pro T130-14U
Satellite Pro T130-15F
Satellite Pro U500 Series:
Satellite Pro U500-18T; Satellite Pro U500-18U; Satellite Pro U500-18V
Satellite Pro U500-1DK; Satellite Pro U500-1E4; Satellite Pro U500-1E5
Satellite T110 Series:
Satellite T110-107; Satellite T110-10J; Satellite T110-11U; Satellite T110-11V
Satellite T110-121; Satellite T110-12T; Satellite T110-12U
Satellite U500 Series:
Satellite U500-10U; Satellite U500-11G
Satellite T130 Series:
Satellite T130-11G; Satellite T130-11H; Satellite T130-11J; Satellite T130-12N
Satellite T130-12Z; Satellite T130-130; Satellite T130-132; Satellite T130-13K;
 Satellite T130-13L; Satellite T130-13M; Satellite T130-13N; Satellite T130-13Q
Satellite T130-16W; Satellite T130-170

Toshiba NB100 Series:
Toshiba NB100-11R; Toshiba NB100-128; Toshiba NB100-12A; Toshiba NB100-139
Equium A100 Series:
Equium A100-549
Equium L40 Series:
Equium L40-10U
Toshiba Satellite A105 Series:
A105 / A105-S101 / A105-S1012 / A105-S1013 / A105-S1014 / A105-S101X / A105-S171 / 
A105-S1712 / A105-S171x / A105-S2001 / A105-S2011 / A105-S2021 / A105-S2031 / A105-S2051 / A105-S2061 / A105-S2071 / 
A105-S2081 / A105-S2091 / A105-S2101 / A105-S2111 / A105-S2121 / A105-S2131 / A105-S2141 / A105-S2194 / A105-S2201 / 
A105-S2204 / A105-S2231 / A105-S2236 / A105-S271 / A105-S2712 / A105-S2713 / A105-S2716 / A105-S2717 / A105-S2719 /
A105-S271X / A105-S361 / A105-S3611 / A105-S361X / A105-SP2012 / A105-SP461
Toshiba Satellite A110 Series:
A110-101 / A110-177 / A110-178 / A110-203 / A110-260 / A110-289 / A110-339 / A110-370
Toshiba Satellite A130 Series:
A130 / A130-ST1311 / A130-ST1313
Toshiba Satellite A135 Series:
A135 / A135-S2246 / A135-S2256 / A135-S2266 / A135-S2276 / A135-S2286 / A135-S2296 / 
A135-S2306 / A135-S2326 / A135-S2346 / A135-S2356 / A135-S2376 / A135-S2386 / A135-S2396 / A135-S4407 / A135-S4417 / 
A135-S4427 / A135-S4437 / A135-S4447 / A135-S4457 / A135-S4467 / A135-S4477 / A135-S4478 / A135-S4487 / A135-S4488 / 
A135-S4499 / A135-S4517 / A135-S4527 / A135-S4656 / A135-S4677 / A135-S4827 /A135-SP4016 / A135-SP4036 / A135-SP4048/
A135-SP4058 / A135-SP4088 / A135-SP4108 / A135-SP4156
Toshiba Satellite A200 Series:
A200-10W / A200-10X / A200-10Z / A200-11C / A200-12F / A200-13L / A200-13O / A200-13R / 
A200-13T / A200-13U / A200-14D / A200-14E / A200-180 / A200-18T / A200-19I / A200-19K / A200-19M / A200-1A9 / 
A200-1AA / A200-1AB / A200-1AE / A200-1Ai / A200-1BP / A200-1BW / A200-1CC / A200-1CR / A200-1DA / A200-1DN /
A200-1DQ / A200-1FJ / A200-1G6 / A200-1GD / A200-1HU / A200-1M7 / A200-ST2041 / A200-ST2043
Toshiba Satellite A205 Series:
A205 / A205-S4537 / A205-S4557 / A205-S4567 / A205-S4577 / A205-S4578 / A205-S4587 / 
A205-S4597 / A205-S4607 / A205-S4617 / A205-S4618 / A205-S4629 / A205-S4638 / A205-S4639 / A205-S4647 / A205-S4707 /
A205-S4777 / A205-S4797 / A205-S7456 / A205-SP4038 / A205-SP4068
Toshiba Satellite A215 Series:
A215-S4697 / A215-S4717 / A215-S4737 / A215-S4747 / A215-S4757 / A215-S4767 / A215-S4807 / 
A215-S4817 / A215-S48171 / A215-S7407 / A215-S7408 / A215-S7414 / A215-S7418 / A215-S7421 / A215-S7422 / A215-S7427 /
A215-S7433 / A215-S7437 / A215-S7444 / A215-S7447 / A215-S7462 / A215-SP401
Toshiba Satellite A85 Series:
A80-S178 / A85-S107 / A85-S1071 / A85-S1072 / A85-SP107 / A85-SP1072
Toshiba Satellite A80
Toshiba Satellite A80-116
Toshiba Satellite A80-117
Toshiba Satellite A80-121
Toshiba Satellite A80-122
Toshiba Satellite A80-129
Toshiba Satellite A80-140
Toshiba Satellite A80-142
Toshiba Satellite A80-144
Toshiba Satellite A80-154
Toshiba Satellite A80-168
Toshiba Satellite A80-169
Toshiba Satellite A85
Toshiba Satellite A85-S107
Toshiba Satellite A85-S1071
Toshiba Satellite A85-S1072
Toshiba Satellite L10
Toshiba Satellite L10-100
Toshiba Satellite L10-101
Toshiba Satellite L10-103
Toshiba Satellite L10-107
Toshiba Satellite L10-108
Toshiba Satellite L10-113
Toshiba Satellite L10-114
Toshiba Satellite L10-132
Toshiba Satellite L10-144
Toshiba Satellite L10-146
Toshiba Satellite L15
Toshiba Satellite L15-S1041
Toshiba Satellite L20
Toshiba Satellite L20-100
Toshiba Satellite L20-101
Toshiba Satellite L20-102
Toshiba Satellite L20-112
Toshiba Satellite L20-118
Toshiba Satellite L20-120
Toshiba Satellite L20-121
Toshiba Satellite L20-135
Toshiba Satellite L20-149
Toshiba Satellite L20-153
Toshiba Satellite L20-155
Toshiba Satellite L20-157
Toshiba Satellite L20-159
Toshiba Satellite M30X-115
Toshiba Satellite M30X-122
Toshiba Satellite M30X-124
Toshiba Satellite M30X-127
Toshiba Satellite M30X-129
Toshiba Satellite M30X-134
Toshiba Satellite M30X-143
Toshiba Satellite M30X-148
Toshiba Satellite M30X-150
Toshiba Satellite M30X-154
Toshiba Satellite M30X-156
Toshiba Satellite M30X-1592ST
Toshiba Satellite M30X-1593ST
Toshiba Satellite M30X-163
Toshiba Satellite M30X-165
Toshiba Satellite M30X-168
Toshiba Satellite M30X-S1592ST
Toshiba Satellite M30X-S1593ST
Toshiba Satellite M30X-S171ST
Toshiba Satellite M30X-S181ST
Toshiba Satellite M35X
Toshiba Satellite M35X-S109
Toshiba Satellite M35X-S111
Toshiba Satellite M35X-S114
Toshiba Satellite M35X-S1492
Toshiba Satellite M35X-S163
Toshiba Satellite M40-S312TD
Toshiba Satellite M40X
Toshiba Satellite M45-S165X
Toshiba Satellite M45-S169X
Toshiba Satellite M55-S139
Toshiba Satellite M55-S139X
Toshiba Satellite M55-S141
Toshiba Satellite Pro 3000
Toshiba Satellite Pro L10
Toshiba Satellite Pro L20
Toshiba Satellite Pro L40-12Q
Toshiba Satellite Pro L40-12R
Toshiba Satellite Pro L40-12S
Toshiba Satellite Pro L40-12T
Toshiba Satellite L40-10X
Toshiba Satellite L40-12W
Toshiba Satellite L20-173
Toshiba Satellite L20-181
Toshiba Satellite L20-182
Toshiba Satellite L20-183
Toshiba Satellite L20-188
Toshiba Satellite L20-196
Toshiba Satellite L20-199
Toshiba Satellite L20-200
Toshiba Satellite L20-204
Toshiba Satellite L20-205
Toshiba Satellite L20-217
Toshiba Satellite L20-228
Toshiba Satellite L20-256
Toshiba Satellite L20-257
Toshiba Satellite L20-260
Toshiba Satellite L20-267
Toshiba Satellite L20-268
Toshiba Satellite L20-C430
Toshiba Satellite L20-P430
Toshiba Satellite L20-P440
Toshiba Satellite L20-S310TD
Toshiba Satellite L25
Toshiba Satellite L25-S119
Toshiba Satellite L25-S1192
Toshiba Satellite L25-S1193
Toshiba Satellite L25-S1194
Toshiba Satellite L25-S1195
Toshiba Satellite L25-S1196
Toshiba Satellite L25-S121
Toshiba Satellite L25-S1215
Toshiba Satellite L25-S1216
Toshiba Satellite L25-S1217
Toshiba Satellite L25-SP139
Toshiba Satellite L35
Toshiba Satellite L35-S2316
Toshiba Satellite L35-S2366
Toshiba Satellite L40
Toshiba Satellite L40-139
Toshiba Satellite M30X
Toshiba Satellite M30X-104
Toshiba Satellite M30X-105
Toshiba Satellite M30X-111
Toshiba Dynabook SS 425
Toshiba Equium L10
Toshiba Equium L20
Toshiba Equium L20-198
Toshiba Equium L20-264
Toshiba Equium L40
Toshiba Equium L40-10U
Toshiba Equium M40X
Toshiba Satellite 1000
Toshiba Satellite 1000-S157
Toshiba Satellite 1000-S158
Toshiba Satellite 1000-Z2
Toshiba Satellite 1005
Toshiba Satellite 1005-S157
Toshiba Satellite 1005-S158
Toshiba Satellite 1200
Toshiba Satellite 1200-S252
Toshiba Satellite 1600
Toshiba Satellite 1605
Toshiba Satellite 1605CDS
Toshiba Satellite 1620CDS
Toshiba Satellite 1625CDT
Toshiba Satellite 1640CDT
Toshiba Satellite 1670CDS
Toshiba Satellite 1675
Toshiba Satellite 1675CDS
Toshiba Satellite 1690CDT
Toshiba Satellite 1695
Toshiba Satellite 1695CDT
Toshiba Satellite 3000
Toshiba Satellite 3000-S303
Toshiba Satellite 3000-S304
Toshiba Satellite 3000-S353
Toshiba Satellite 3000-S514
Toshiba Satellite 3005
Toshiba Satellite 3005-S303
Toshiba Satellite 3005-S304
Toshiba Satellite 3005-S307
Toshiba Satellite 3005-S309
Toshiba Satellite 3005-S403
Toshiba Satellite 3005-S504

Tính năng nổi bật

 
Obviously, you will find ceramic tag heuer replica sale that are arriving a growing number of colours, however typically, whole ceramic instances continue to be mainly obtainable in just dark or even whitened. Whilst much more fascinating colours hublot replica with ceramic such as azure, dark brown, red-colored, as well as lemon tend to be rolex replica sale getting obtainable, they are mainly limited by bezels and also the colours are rolex replica sale hard to obtain correct. Therefore, having the ability to provide a long lasting, high-quality situation color procedure ought to be very helpful with a individuals. The actual need to personalize rolex replica is actually growing, as well as I'm pleased to observe that the actual colours readily available for steel replica watches sale layer tend to be growing. At this time, Rau-Tech neglects to provide all of the colours from the range, however a lot more than simply dark can be obtained.