HotLine   0909172017    0977900073            

Sạc Adapter ACER 19V-3.42A đầu vàng

Phụ kiện Sạc Adapter ACER 19V-3.42A đầu vàng

Khuyến mãi Sạc Adapter ACER 19V-3.42A đầu vàng

TUI: 245.000 đ
Tình trạngĐang có hàng
Số lượt xem725   (Tính từ ngày 10/10/2014)
Bảo hành12 tháng
Khuyến mãifullbox.
Sạc Adapter ACER 19V-3.42A đầu vàng

Tính năng

  •  Các dòng tương thích chính sau:
Acer AcerNote 300 Series:
330t, 350 350c, 350E, 350P, 350PC, 352, 355, 356, 358, 361, 368d, 370, 370c, 374
Acer AcerNote 3600 Series:
3680
Acer AcerNote 500 Series:
500, 509
Acer AcerNote 800 Series:
850C
Acer AcerNote 900 Series:
950, 950C, 950CX
Acer AcerNote Light 300 Series:
350, 350c, 350p, 350pc, 352, 355, 356, 358, 359,  360, 360PC, 363, 370, 370C, 370P, 370PC, 371, 372, 373, 374, 380, 381, 382, 383
Acer AcerNote Light P100 Series:
P100
Acer Aspire models:
Acer Aspire 1200 series:
1200, 1200, 1200X, 1200XV, 1202, 1202X, 1203X, 1203XC, 1203XV 
Acer Aspire 1400 series:
1400 1410 1411 1411WLMi 1412 1412LC 1412LCI 1412LM 1412LMI 1412WLMI 1413 14131LC 1413LM 1413LMI 1413WLMI 1414 1414LC 1414LMI 1414WL 1414WLCI 1414WLMI
ACER ASPIRE 1500 SERIES:
1510, 1510LC, 1510LM, 1510LMI, 1511, 1511LC, 1511LCE, 1511LCI, 1511LM, 1511LMI, 1512, 1512LMI, 1513, 1513LM, 1513LMI, 1514, 1514LMI
ACER ASPIRE 1600 SERIES:
1640, 1640LC, 1640Z, 1641, 1641LCi, 1641LM, 1641LMi, 1641WLMi, 1642, 1642WLMi, 1642, 1642Z, 1642ZWLMi, 1640Z, 1644, 1644WLMi, 1650, 1651, 1651WLCi, 1651WLMi, 1652, 1652WLMi, 1654, 1654WLMi, 1680, 1680WLCi, 1680WLMi,1681, 1681LC, 1681LCi, 1681LMi, 1681WLC, 1681WLCi, 1681WLM, 1681WLMi, 1682, 1682LCi, 1682LMi, 1682WLC, 1682WLCi, 1682WLM, 1682WLMi, 1683, 1683LMi, 1683WLM, 1683WLMi, 1684, 1684WLMi, 1685, 1685WLCi, 1685WLMi, 1690, 1690LCi, 1690WLC, 1690WLCi, 1690WLMi, 1691, 1691WL, 1691WLCi, 1691WLMi, 1692, 1692LMi, 1692WLCi, 1692WLMi
ACER ASPIRE 2000 SERIES:
2000, 2000LCi, 2000LMi, 2000WLCi, 2000WLMi,2001, 2001LC, 2001Lce, 2001LCi, 2001LMi, 2001WLCi, 2001WLMi,2002, 2002LCi, 2002LMi, 2002WLCi, 2002WLMi,2003, 2003LC, 2003LCi, 2003LM, 2003LMi, 2003WLCi, 2003WLMi,2010, 2010LMi, 2010WLCi, 2010WLMi, 2012, 2012LC, 2012LCi, 2012LCi, 2012LMi, 2012WLCi, 2012WLMi, 2013, 2013WLMi, 2014, 2014WLMi, 2016, 2016WLMi, 2020, 2020LC, 2020WLCi, 2021, 2021WLMi, 2023, 2023LMi, 2023WLCi, 2023WLMi, 2024, 2024WLCi, 2024WLMi, 2025, 2025LMi, 2025WLCi, 2025WLMi, 2026, 2026LMi, 2026WLMi, 2420-2355 
ACER ASPIRE 2900 SERIES:
2920, 2920Z, 2930
ACER ASPIRE 3000 SERIES:
3000, 3000LC, 3000LCi, 3000LM, 3000LMi, 3000WLMi, 3002, 3002LC, 3002LCi, 3002LMi, 3002NLC, 3002NLCi, 3002NWLCi,3002WLCi, 3002WLMi,3003, 3003LC, 3003LCi, 3003LMi, 3003WCi, 3003WLCi, 3003WLMi, 3003WCi, 3003WLCi, 3003WLM, 3003WLMi, 3004, 3004LCi, 3004LMi, 3004WLCi, 3004WLMi, 3005, 3005LCi, 3005WLCi, 3005WLMi, 3050, 3050-1594, 3050-1047, 3050-1066, 3050-1142, 3050-1150, 3050-1118, 3050-1270, 3050-1482, 3050-1494, 3050-1535, 3050-1547, 3050-1579, 3050-1594, 3050-1706, 3050-1710, 3050-1733, 3050-1776, 3050-1782, 3050-1787, 3050-1800, 3050-1825, 3050-1854, 3050-1894, 3050-1908, 3050-1946 
ACER ASPIRE 3100 SERIES:
3100-1033, 3100-1052, 3100-1104, 3100-1352, 3100-1405, 3100-1458, 3100-1509, 3100-1709, 3100-1711, 3100-1868, 3100-1972, 3100-1974, 3102, 3102WLMi, 3102NWLMi, 3103, 3104NWLC, 3104WLMBiB
ACER ASPIRE 3500 SERIES:
3500, 3500WLCi, 3500WLMi, 3502, 3502LC, 3502LCi, 3502LMi, 3502NLCi, 3502WLC, 3502WLCi, 3503, 3503LCi, 3503NWLMi, 3503WLCi, 3503WLMi, 3505, 3505LMi, 3505WLMi, 3508, 3508WLMi, 3509, 3509WLMi
 ACER ASPIRE 3600 SERIES:
Acer Aspire 3600, 3602, 3602NWXM, 3603, 3603NWXM, 3603WLCi, 3603WXCi, 3603WXMi, 3603XCi, 3608, 3608WXCi, 3608WXMi,3610, 3610WLCi, 3612, 3612LC, 3612LCi, 3613, 3613LC, 3613LCi, 3613WLCi, 3613WLMi, 3614, 3614WLCi. 3614WLMi, 3618, 3618AWLMi, 3620, 3623, 3623NWXMi, 3623WLCi, 3623WLMi, 3623WXCi, 3623WXMi, 3624, 3624WXCi, 3624WXMi, 3630, 3634, 3634LMi, 3634WLMi, 3640, 3641, 3641WXMi, 3650, 3651, 3651WLMi, 3660, 3660-2073, 3660-2209, 3660-2248, 3660-2314, 3660-2438, 3660-2501, 3660-2552, 3660-2662, 3660-2713, 3660-2728, 3661, 3661WLMi, 3680, 3680-2103, 3680-2108, 3680-2022, 3680-2233, 3680-2249, 3680-2301, 3680-2472, 3680-2513, 3680-2626, 3680-2633, 3680-2663, 3680-2682,3680-2974 
ACER ASPIRE 3800 SERIES:
3810 Timeline Series Aspire, 3810T-6415, 3810T-8503, 3810TZ-4880.
ACER ASPIRE 3900 SERIES:
3935-6504.
ACER ASPIRE 4000 Series:
4220, 4315-2004, 4315-2490, 4315-2843, 4315-2904, 4330-2403, 4520-5141, 4520-5235, 4520-5582, 4520-5803, 4520-5950, 4530-5267, 4530-5350, 4530-5487, 4530-5627, 4530-5889,4530-6823, 4535-5015, 4710-2013, 4710G, 4710Z, 4715-4053, 4715Z, 4720-2013, 4720-4538, 4720-4721, 4720-4825, 4720-6336, 4730-4516, 4730-4758, 4730-4857, 4730-4947, 4730Z, 4736Z-4692, 4810 Timeline, 4810TZ-4011, 4810TZ-4439, 4810TZ-4696, 4810TZ-8480, 4930-6862, 4935.
ACER ASPIRE 5000 Series:
5000, 5000WLMi, 5001, 5001LCi, 5001LM, 5001LMi, 5002, 5002LC, 5002LCi, 5002LM, 5002LMi, 5002WLCi, 5002WLM, 5002WLMi, 5003, 5003WLCi, 5003WLMi, 5004, 5004WLCi, 5004WLMi, 5005, 5005WLCi, 5005WLMi, 5030, 5050, 5050-3242, 5050-3336, 5050-3465, 5050-3564, 5050-3602, 5050-3785, 5050-4570, 5050-5172, 5050-5278, 5050-5374, 5050-5410, 5050-5430, 5050-5554, 5050-5555, 5050-5574, 5050-5827, 5050-5865, 5050-5951, 5050-5954 
ACER ASPIRE 5100 Series:
5100-3010, 5100-3016, 5100-3087, 5100-3123,5100-3139, 5100-3357, 5100-3372, 5100-3577, 5100-3530, 5100-3583, 5100-3748, 5100-3825, 5100-3886, 5100-3949, 5100-3959, 5100-4001, 5100-4306, 5100-4575, 5100-4720, 5100-4750, 5100-4800, 5100-5022, 5100-5023, 5100-5033, 5100-5095, 5100-5222, 5100-5232, 5100-5310, 5100-5328, 5100-5400, 5100-5474, 5100-5480, 5100-5538, 5100-5540, 5100-5697, 5100-5747, 5100-5778, 5100-5830, 5100-5840, 5101, 5101AWLMi, 5102, 5102WLMi, 5102WLMi-MCE, 5103, 5103WLMi, 5110
ACER ASPIRE 5200 Series:
Acer Aspire 5220 (65W only)
ACER ASPIRE 5300 Series:
5315-2001, 5315-2013, 5315-2077, 5315-2122, 5315-2142, 5315-2153, 5315-2187, 5315-2191, 5315-2203, 5315-2270, 5315-2290, 5315-2326, 5315-2373, 5315-2381, 5315-2580, 5315-2639, 5315-2651, 5315-2657, 5315-2698, 5315-2713, 5315-2721, 5315-2768, 5315-2808, 5315-2813, 5315-2826, 5315-2856, 5315-2895, 5315-2940, 5330-2339, 5335-2238, 5335-2257, 5335-2553 
ACER ASPIRE 5500 Series:
5500, 5501, 5502, 5503, 5504, 5500Z, 5502Z, 5502ZWXCi, 5502ZWXMi, 5510, 5512, 5513, 5514, 5515-5187,5515-5831, 5515-5879, 5516-5063, 5516-5474, 5520-5043, 5520-5142, 5520-5147, 5520-5156, 5520-5281, 5520-5334, 5520-5377, 5520-5537, 5520-5579, 5520-5716,5520-5806, 5520-5901, 5520-5908, 5520-5912, 5520-5928, 5520-7416, 5530-5824, 5535-5018, 5535-5050, 5535-5452, 5536, 5536-5165, 5570, 5570Z, 5570, 5570Z, 5570-2016, 5570-2018, 5570-2052, 5570-2067, 5570-2087, 5570-2094, 5570-2118, 5570-2163, 5570-2164, 5570-2197, 5570-2214, 5570-2219, 5570-2223, 5570-2364, 5570-2405, 5570-2429, 5570-2493, 5570-2504, 5570-2565, 5570-2569, 5570-2609, 5570-2609, 5570-2624, 5570-2656, 5570-2731, 5570-2746, 5570-2751, 5570-2758, 5570-2773, 5570-2792, 5570-2846, 5570-2852, 5570-2860, 5570-2935, 5570-2937, 5570-2941, 5570-2947, 5570-2948, 5570-2960, 5570-2961, 5570-2977, 5570-2985, 5570-2998, 5570-4011, 5570-4072, 5570-4174, 5570-4285, 5570-4285, 5570-4309, 5570-4421, 5570-4426, 5570-4523, 5570-4581, 5570-4765, 5570-4820, 5570-4940, 5570-4988, 5570-4998, 5580-6177, 5580-6432, 5580-6707, 5580-6856, 5580-6974
ACER ASPIRE 5600 Series:
5600, 5600AWLMi( 65W ), 5601, 5601AWLMi( 65W ), 5602, 5602WLMi( 65W ), 5610-2089, 5620, 5632, 5633, 5634, 5650, 5670, 5672, 5680, 5683, 5684.
ACER ASPIRE 5700 Series:
5715-4190,715-4713, 5715-4740, 5715-4928, 5720-4126, 5720-4230, 5720-4353, 5720-4462, 5720-4516, 5720-4649, 5720-4662, 5720-4878, 5720-4984, 5720-6113, 5720-6183, 5720-6249, 5720-6279, 5720-6389,e 5720-6497, 5720-6529, 5720-6683, 5730-4163, 5730-4899,5735-4950, 5735-6041, 5735-6211, 5735-6285, 5735-6694, 5735-6957, 5738, 5738Z-4372
ACER ASPIRE 5800 Series:
5810 Timeline, 5810-4657, 5810TZ-4274 Timeline Series
ACER ASPIRE 5900 Series:
5920-6750.
Acer Aspire 6000 Series:
6920-6213, 6920-6422, 6920-6428, 6920-6441, 6920-6610, 6920-6621, 6920-6731, 6920-6853, 6920-6864, 6920-6886, 6920-6894, 6920-6875, 6920-6973, 6930-6067, 6930-6073, 6930-6082, 6930-6262, 6930-6455, 6930-6455, 6930-6560, 6930-6586, 6930-6723, 6930-6771, 6930-6809, 6930-6940, 6930-6941, 6930-6942, 6935-6194
 Acer Aspire 7100 Series:
7100, 7103, 7103EWSMi, 7103WSMi,7104, 7104WSMi, 7730-4126, 7730-4868, 7730-6542,
Acer Aspire 9000 Series:
9100, 9100WLMi, 9101, 9100WLMi, 9103, 9103WLMi, 9104, 9104LM, 9104LMi, 9104WLMi, 9105, 9105WLMi, 9210, 9300, 9301, 9400, 9402, 9402WLMi, 9402WSMi, 9500
Acer Aspire One Series:
531h 10.1", 531h-1440, 531h-1766, 751h 11.6", 751h-1021, 751h-1080, 751h-1145, 751h-1153, 751h-1192, 751h-1196, 751h-1211, 751h-1259, 751h-1273, 751h-1279, 751h-1346,751h-1351, 751h-1373, 751h-1378, 751h-1401, 751h-1442, 751h-1522, 751h-1545, 751h-1893, 751h-1948, A110-1041, A110-1113, A110-1137, A110-1178, A110-1295, A110-1545, A110-1588, A110-1626, A110-1662, A110-1691, A110-1698, A110-1722, A110-1812, A110-1831, A110-1834, A110-1888, A110-1948, A110-1955, A110-1995, A150-1001, A150-1006, A150-1029, A150-1035, A150-1049, A150-1068, A150-1083, A150-1126, A150-1137, A150-1141, A150-1172, A150-1178, A150-1220, A150-1249, A150-1316, A150-1329, A150-1347, A150-1348, A150-1359, A150-1382, A150-1400, A150-1405, A150-1423, A150-1435, A150-1444, A150-1447, A150-1457, A150-1485, A150-1493, A150-1504, A150-1505, A150-1532, A150-1546, A150-1553, A150-1555, A150-1570, A150-1572, A150-1576, A150-1577, A150-1588, A150-1622, A150-1635, A150-1649, A150-1662, A150-1672, A150-1679, A150-1690, A150-1706, A150-1742, A150-1777, A150-1784, A150-1786, A150-1798, A150-1834, A150-1864, A150-1887, A150-1890, A150-1905, A150-1949,A150-1983, A150-1987, A150-1995, A150-1997, D150-1044, D150-1125, D150-1165, D150-1186, D150-1197, D150-1240, D150-1322, D150-1462, D150-1577, D150-1587, D150-1606, D150-1647, D150-1669, D150-1739, D150-1860, D150-1920, D250 10.1", D250-1026,e D250-1042, D250-1116, D250-1132, D250-1151, D250-1165, D250-1185, D250-1196, D250-1288, D250-1289, D250-1302, D250-1326, D250-1580, D250-1610, D250-1706, D250-1724, D250-1738, D250-1797, D250-1905, D250-1924, D250-1990, ZG5, ZG-5.
Acer Extensa Series:
Acer Extensa 355 Series.
Acer Extensa 365, 366, 366D, 367, 367D, 367T, 368, 368D, 368T Series.
Acer Extensa 370 Series.
Acer Extensa 390, 390C, 391, 391C, 391T, 392, 392C, 392T, 393, 393C, 393T, 394, 394T, 395, 395T.
Acer Extensa 500, 500DX, 501, 501DX, 501T, 502, 502D, 502DX, 502T, 503, 503DX, 503T, 505, 505DX, 506, 506DX, 515 Series.
Acer Extensa 600, 610, 610CD, 610CDT, 616, 620 Series.
Acer Extensa 700, 700T, 710, 710DX, 710T, 710TE, 711, 711TE, 712, 712TE Series.
Acer Extensa 900 Series.
Acer Extensa 2000 Series.
Acer Extensa 2300 Series:
2300, 2350
Acer Extensa 2500 Series:
2500, 2501FLC, 2501LC, 2501LM.
Acer Extensa 2600 Series.
Acer Extensa 2900 Series:
2900, 2950.
Acer Extensa 3000 Series:
3000, 3001WLMI, 3002LMI.
Acer Extensa 3100 Series:
3100, 3102.
Acer Extensa 4000 Series:
4100, 4200, 4220, 4220-2148, 4220-2346, 4220-2555, 4230, 4230-2818, 4420-5237, 4420-5239, 4420-5963, 4620-4054, 4620-4431, 4620-4605, 4620-4648, 4620-4691, 4620-4908, 4620-6194, 4620-6402, 4620-6456, 4620-6736,a 4630-4485, 4630-4565, 4630-4658, 4630-4682 Series, 4630-4791,4630-4922 
Acer Extensa 5000 Series:
Acer Extensa 5220-2090, 5220-2385, 5300 SERIES, 5320-051G16MI, 5320-101G12MI 5420-5059, 5420-5232, 5420-5338, 5430-5720, 5500 SERIES, 5520,, 5620-4020, 5620-4025, 5620-4321, 5620-4382, 5620-4428, 5620-4469, 5620-4677, 5620-4792, 5620-4801, 5620-6030, 5620-6058, 5620-6119, 5620-6266, 5620-6396, 5620-6419, 5620-6635, 5620-6716, 5620-6832, 5620-6846, 5630-4239, 5630-4250, 5630-4666, 5630-4708, 5630-4928, 5630-4933,5630-6082, 5630-6395, 5630-6545, 5630-6806, 5630-6906, 5635,5635Z-4686.
Acer Extensa 7500 Series:
7520, 7520G.
Acer TravelMate Series:
TravelMate C Tablet PC Series:
C100, C102, C102T, C102TCI, C104, C104CTI, C104TI, C110, C110TCI, C110TI, C111, C111CTI, C111TCIB, C111TI, C112, C112TCi, C112Ti, C113, C113TCi, C113Ti,
C200, C203, C203ETCi, C204, C204TMi, C210, C210TMi, C210-6169, C210-6733, C213, C213TMi, C215, C215TMi,
C300, C300XCi, C300XCi_11g, C300XMi, C301XCi Tablet PC, C301XCi-G, C302, C302XCi, C302XMi, C302XMi-G, C302XMi_11g, C302XMib, C303, C303XCi, C303XMi, C310, C310XCi, C310XMi, C311, C311XCi, C311XMi, C312, C312XCi, C312XMi, C313, C313XCi, C313XMi, C314, C314XCi, C314XMi.
Acer TravelMate 200 Series:
Acer TravelMate 200, 200DX, 200T, 201T, 202T, 210, 210T, 210TER, 210TXF, 211T, 212T, 212TE, 212TVX, 213T, 213TX, 213TXV, 213, 213T, 213TX, 213TXV, 220, 222, 222X, 223, 223X, 223XC, 223XV, 225, 225X, 225XC, 225XV Pro  230, 230X, 230XC, 230XV, 230XV Pro, 233, 233LC, 233X, 233XCi, 233XV, 233XVi, 234, 234LC, 234LCi, 260, 261, 261X, 261XC, 261XV, 270, 270X, 270XV, 272, 272LC, 272X, 272XC, 272XV, 272XVi, 273, 273LC, 273LV, 273X, 273XC, 273XV, 274, 274XV, 275, 275LC, 280, 281, 281LC, 281X, 281XC, 281XV,e 283, 283LC, 283LCi, 283XC, 283XV, 283XVi, 284, 284LC, 284XC, 290, 290ATI, 290E, 290LCi, 290LCi Home, 290LCi Pro, 290LMi , 290XCi, 290Xi, 290XMi, 290Xvi, 291, 291ALCi, 291LCi, 291LCi Home, 291LCi-G, 291LMi, 291XCi, 291XCi_11g, 292, 292LCi, 292LMi, 292ELCi, 292ELMi, 292EXCi, 292X, 292XCi, 293, 293LCi, 293LMi.
Acer TravelMate 300 Series:
310, 310T, 311, 311T, 312, 312T, 313, 313T, 314, 314T, 330, 330T, 332, 332T, 333, 333T, 340, 340T, 341, 341T, 341TV, 342, 342T, 343, 343TV, 345, 345T, 347, 347T, 350, 350TE, 350TEN, 351, 351TE, 351TEV, 352, 352TE, 353, 353TE, 353TEV, 354, 354TE, 354TEV, 360, 361, 361EVi, 364, 364ECi, 365, 370, 370TCi, 370TMi, 371, 371LCi, 371Lmi, 371TCi, 371Ti, 371TMi, 372, 372TCi, 372TMi, 374, 374TCi, 374, 374TCi, 380, 380LCi, 380TC, 380TCi, 381, 381TC, 381TCi, 381Ti, 382, 382LCi, 382TC, 382TCi, 382Ti, 382TM, 382TMi, 383, 383TC, 383TCi
Acer TravelMate 400 Series:
420, 420DLC, 420LC, 422, 422DLC, 422LC, 422XC, 422, 422DLC, 422LC, 422XC, 426, 426LC, 426LC-PRO, 430, 432, 432L, 432LC, 432LCi, 432, 432L, 432LC, 432LCi, 433, 433ELC, 433ELCi, 433ELM, 433LC, 433LCi, 433LM, 434, 434LC, 434LCi, 435, 435L, 435LC, 435LCi, 435LM, 435LMi.
 Acer TravelMate 500 series:
500, 505, 505DX, 506, 506DX, 506T, 507, 507DX, 507T, 508, 508T, 510, 512, 512DX, 512T, 512T-64, 512TE, 513, 513DX, 513T, 514, 514T, 514TXV, 515, 515TE, 516, 516TE, 517, 517TE, 550, A550, A551, K-550, 520, 520iT, 521, 521TE, 521TEV, 521TX, 524, 524TE, 524TXV, 525, 525TE, 525TX, 525TXV, 525, 525TE, 525TX, 525TXV, 527, 527TXV, 528, 528TE, 529, 529ATXV, 529TX, 529TXV, 528, 528TE, 529, 529ATXV, 529TX, 529TXV, 530, 530LC, 530LCi, 530XC, 530XCi, 530XV, 530XVi, 531, 531LC, 531LCi, 531XC, 531XCi, 531XV, 531XVi, 533, 533LC, 533LCi, 533XC, 533XCi, 533XV, 533Xvi, 534, 534LC, 534LCi, 534TL, 534XC, 534XCi, 535, 535LC, 535LCi, 536, 536LCi, 550, 550LC, 550LV, 550XV, 551, 551XV, 551, 551XV.
Acer TravelMate 600 series:
Acer TravelMate 600, 600TER, 602, 602TER, 603, 603TER, 604, 604TER, 610, 610TXC, 610TXV, 610TXVi, 611, 611TXC, 611TXCi, 611TXV, 612, 612TXC, 612TXCi, 612TXV, 613, 613TXC, 613TXV, 614, 614TXCi, 614TXV, 614TXVCi, 620, 621, 621LV, 621XC, 621XV, 623, 623LC, 623LCi, 630, 630XCi, 630XV, 630XVi, 631, 631XC, 632, 632XCi, 633, 633LCi, 632, 632XCi, 633, 633LCi, 634, 634XCi, 636, 636LCi, 650, 650LC, 650XC, 650XCi, 653, 653LC, 653LCi, 653XC, 653XCi, 653XV, 654, 654LC, 654LCi, 654LMi, 654XC, 654XCi, 654XV, 655, 655LCi, 660, 660LCi, 660LMi, 661, 661LCi, 661LMi, 661XCi, 662, 662LCi, 662LMi, 663, 663LMi.
Acer TravelMate 700 series:
720, 720TX, 720TXV, 721, 721TX, 721, 721TX, 722, 722iTX, 722iTXV, 722TX, 723, 723TX, 723TXV, 730, 730TE, 730TX, 730TXV, 732, 732TLV, 732TX, 732TXV, 734, 734TL, 734TX, 734TXV, 735, 735TLV, 735TXV, 735, 735TLV, 735TXV, 736, 736TL, 736TLV, 737, 737TLV, 737, 737TLV, 738, 738TLV, 739, 739TLV, 739GTLC, 739, 739TLV, 739GTLC, 740, 740LVF, 741, 741LVF, 744, 744LCF, 741, 741LVF, 744, 744LCF.
Acer TravelMate 800 Series:
800, 800LCi, 800LCi-Home, 800LCi_bt, 800LMi, 800XCi, 801, 801LCI, 801LCib, 801LMib, 802, 802LCi, 803, 803LCi, 803LCi_bt, 803LCib, 803LMi, 803LMib, 804, 804LCi, 804LCib, 804LMi.
Acer TravelMate 2300 Series:
2300, 2300LC, 2300LCi, 2300LM, 2301, 2301LC, 2301LCi, 2301LM, 2301LMi, 2301WLC, 2301WLCi, 2301WLM, 2301WLMi, 2301XC, 2301XCi, 2302, 2302LC, 2302LCi, 2302LM, 2302LMi, 2302WLM, 2302WLMi, 2303, 2303LC, 2303LCi, 2303LM, 2303LMi, 2303WLCi, 2303WLM, 2303WLMi, 2303XC, 2303XCi, 2304, 2304LC, 2304LCi, 2304WLCi, 2304WLM, 2304WLMi, 2310, 2310LCi, 2312, 2312LC, 2312LCi, 2312LM, 2312LMi, 2312NLC, 2312NLM, 2312NWLC, 2312NWLCi, 2312NWLM, 2312NWLMi, 2312WLCi, 2312WLMi, 2313, 2313LC, 2313LCi, 2313LM, 2313LMi, 2313NLC, 2313NLCi, 2313NLM, 2313NLMi, 2313NWLM, 2313NWLMi, 2313WLC, 2313WLCi, 2313WLM, 2313WLMi, 2314, 2314WLMi, 2318, 2318NWLMi, 2318WLM, 2318WLMi, 2319, 2319NCLi, 2350, 2352, 2352LC, 2352LCi, 2353, 2353LC, 2353LCi, 2353LM, 2353LMi, 2353WLMi, 2355, 2355LC, 2355LCi.
Acer TravelMate 2400 series:
2400, 2403, 2403WXCi, 2403WXMi, 2410, 2410WLMi, 2412, 2412LCi, 2412LMi, 2412NLC, 2412NLM, 2413, 2413LCi, 2413LMi, 2413NLCi, 2413NLMi, 2413NWLMi, 2413WLCi, 2413WLMi,e 2414, 2414LMi, 2414WLM, 2414WLMi, 2418, 2418AWLMi, 2419, 2419LCi, 2419NLCi, 2420, 2423, 2423WXCi, 2423WXMi, 2423WXi, 2424, 2424WXCi, 2430, 2434, 2434WLCi, 2434WLMi, 2440, 2441, 2441WXCi, 2450, 2451, 2451WLMi, 2451WLCi, 2470, 2480 Series, 2480-2022, 2480-2095, 2480-2106, 2480-2129, 2480-2153, 2480-2192, 2480-2196, 2480-2218, 2480-2228, 2480-2247, 2480-2282, 2480-2352, 2480-2405, 2480-2524, 2480-2551, 2480-2598, 2480-2645, 2480-2650, 2480-2698, 2480-2705, 2480-2735, 2480-2762, 2480-2766, 2480-2779, 2480-2835, 2480-2874, 2480-2876, 2480-2890, 2480-2915, 2480-2918, 2480-2923, 2480-2943, 2480-2967, 2480-2968, 2480-2991, 2481, 2481WXCi, 2490-2413, 2490-2442.
 Acer TravelMate 3000 Series:
3000, 3000WTCi, 3002, 3002WTCi Series, 3010, 3012, 3012WTMi.
Acer TravelMate 3200 Series:
3200, 3200XCi, 3200XMi, 3201, 3201XCi, 3201XMi, 3202, 3202XCi, 3202XMi, 3203, 3203XCi, 3203XMi, 3204, 3204XCi, 3204XMi, 3205, 3205XCi, 3205XMi, 3210, 3210WXCi, 3210WXMi, 3210XCi, 3210XMi, 3212, 3212WXCi, 3212WXMi, 3212XCi, 3212XMi, 3213, 3213WXCi, 3213WXMi, 3220, 3220WXCi, 3220WXMi, 3222, 3222WXCi, 3222WXMi, 3230, 3260, 3260-4192, 3260-4542, 3260-4653, 3260-4853, 3260-4874, 3270-6607, 3270-6637.
Acer TravelMate 3300 Series:
3300, 3302, 3302WXMi, 3304, 3304WXMi.
Acer TravelMate 4000 series:
4000, 4000LCi, 4000LMi, 4000WLCi. 4000WLMi, 4001, 4001LC, 4001LCi, 4001LM, 4001LMi, 4001NLCi, 4001WLC, 4001WLCi, 4001WLM, 4001WLMi, 4001XCi, 4002, 4002LC, 4002LCi, 4002LM, 4002LMi, 4002NLCi, 4002WLCi, 4002WLM, 4002WLMi, 4005, 4005LMi, 405WLM, 4005WLMi, 4009, 4009LC, 4009LCi, 4010, 4010WLCi, 4011, 4011LCi, 4011LMi, 4011WLCi, 4011WLMi, 4012, 4012NLC, 4015, 4015LMi, 4020, 4020NWLCi, 4020WLCi, 4020WLMi, 4021, 4021LCi, 4021LMi, 4021NWLCi, 4021NWLMi, 4021WLCi, 4021WLMi, 4022, 4022NWLMi, 4022WLCi, 4024, 4024WLMi, 4025, 4025LCi, 4025LMi, 4050, 4050LC, 4050LCi, 4050LM, 4050LMi, 4051, 4051LC, 4051LCi, 4051LMi, 4051WLCi, 4051WLMi, 4052, 4052LCi , 4052LMi, 4052NLCi, 4052WLCi, 4052WLMi, 4053, 4053LMi, 4060, 4060LCi, 4060LMi, 4061, 4061LCi, 4061LMi, 4061NLCi, 4061NLMi, 4061NWLCi, 4061WLCi, 4061WLMi, 4062, 4062LCi, 4062LMi, 4062WLCi, 4062WLMi, 4064, 4064LMi, 4064WLMi, 4070, 4072, 4072LCi, 4072LMi, 4072WLCi, 4072WLMi, 4074, 4074, 4074WLMi.
Acer TravelMate 4100 series:
4100, 4100LCi, 4100LMi, 4100WLM, 4100WLMi, 4101, 4101WLMi, 4101LCi, 4101LMi, 4102, 4102LC, 4102LCi, 4102WLCi, 4102WLMi, 4103, 4103LCi, 4103LMi, 4103WLCi, 4104, 4104WLMi, 4106, 4106WLMi, 4150, 4150LCi, 4150LMi, 4150NLCi, 4150WLMi, 4151, 4151LCi, 4151LMi, 4151NLCi, 4151WLCi, 4151WLMi.
 Acer TravelMate 4300 series:
4320-2451, 4320-2775
Acer TravelMate 4500 series:
4500, 4500LCi, 4500LMi, 4500WLCi, 4500WLMi, 4501, 4501WLMi, 4501WLC, 4501WLCi, 4501WLM, 4501WLMi, 4502, 4502LC, 4502LCi, 4502LMi, 4502WLCi , 4502WLM, 4502WLMi, 4503, 4503LCi, 4503WLCi, 4503LMi, 4504, 4504LM, 4504LMi.
Acer TravelMate 4600 series:
4650, 4650LCi, 4650LMi, 4652, 4652LCi, 4652LMi, 4652NLCi, 4652NLMi, 4652WLCI, 4652WLMi, 4654, 4654LMi, 4654WLMi.
Acer TravelMate 4700 series:
4720-6011, 4720-6202, 4720-6206, 4720-6213, 4720-6218, 4720-6220, 4720-6336, 4720-6396, 4720-6410 , 4720-6704, 4720-6727, 4720-6756, 4720-6781, 4720-6851, 4720-9851, 4730-6447, 4730-6764, 4730-6898, 4730-6916.
Acer TravelMate 5100 series:
5100, 5103, 5103WSMi, 5104, 5104WSMi, 5110.
Acer TravelMate 5300 series:
5310,5313, 5320-2180,e 5320-2337, 5320-2518, 5320-2741, 5330.
Acer TravelMate 5500 series:
5510, 5515, 5520-5134, 5520-5283, 5520-5308, 5520-5313, 5520-5421, 5520-5424, 5520-5568, 5520-5678, 5520-5741, 5520-5762, 5520-5929, 5530-5207, 5530-5634.
Acer TravelMate 5600 series:
5600, 5602, 5602WSMi, 5604, 5604WSMi, 5610-4130, 5610-4414, 5610-4643, 5610-4836, 5610-4884, 5612, 5612WSMi, 5620-6285.
Acer TravelMate 5700 series:
5710-6013, 5720-6120, 5720-6131, 5720-6283, 5720-6337, 5720-6340, 5720-6342, 5720-6370, 5720-6410, 5720-6422, 5720-6462, 5720-6497, 5720-6551, 5720-6560, 5720-6564, 5720-6565, 5720-6568, 5720-6615, 5720-6623, 5720-6635, 5720-6722, 5720-6737, 5720-6747, 5720-6754, 5720-6758, 5720-6792, 5720-6798, 5720-6831, 5720-6881, 5720-6911, 5720-6949, 5720-6962, 5720-6969, 5730-6200, 5730-6245, 5730-6288, 5730-6953, 5730-6984. 
 Acer TravelMate 6000 series:
6000, 6001, 6002, 6002LCi, 6003, 6003LCi, 6003LMi, 6004, 6004L, 6004LC, 6004LMi.
Acer TravelMate 6200 series:
6291-6019, 6291-6059, 6291-6335, 6291-6753, 6292-6059, 6292-6192, 6292-6359, 6292-6371, 6292-6427, 6292-6700, 6292-6843, 6292-6856, 6292-6982, 6293-6280, 6293-6311, 6293-6640, 6293-6727. 
 Acer TravelMate 6400 Series:
6410, 6413lmi, 6414LMI, 6460, 6463LMi, 6463wlmI, 6464WLMi, 6464WLMib, 6465WLMI, 6465WLMib, 6492, 6492-6233, 6492-6930, 6492-6975, 6492-6975, 6493, 6493-6054, 6493-6495, 6493-6615, 6493-6899.
Acer TravelMate 6500 series:
6590, 6592, 6592G, 6592-6503, 6592-6569, 6592-6589, 6592-6873.
Acer TravelMate 7300 series:
7320, 7320-10G12.
Acer TravelMate 7500 series:
7510, 7512AWSMi, 7514WSMI, 7520, 7520-401G16Mi, 7520-40G16Mi, 7520-50G16Mi, 7520-6A1G16, 7520G, 7520G-502G20, 7520G-502G25, 7520G-502G25Mi, 7530.
Acer TravelMate 7700 series:
7720, 7720G, 7730.
Acer TravelMate 8000 Series:
8000, 8002, 8002LCi, 8002LCib, 8003, 8003LCi, 8003LMi, 8003LMib, 8004, 8004LMi, 8005, 8005LMi, 8005LMib, 8006, 8006LMi.
Acer TravelMate 8100 Series:
8100, 8100S, 8103, 8103WLMi, 8104, 8104AWLMi, 8104WLM, 8104WLMi.
Acer TravelMate 8200 Series:
8210.

Tính năng nổi bật

 
Obviously, you will find ceramic tag heuer replica sale that are arriving a growing number of colours, however typically, whole ceramic instances continue to be mainly obtainable in just dark or even whitened. Whilst much more fascinating colours hublot replica with ceramic such as azure, dark brown, red-colored, as well as lemon tend to be rolex replica sale getting obtainable, they are mainly limited by bezels and also the colours are rolex replica sale hard to obtain correct. Therefore, having the ability to provide a long lasting, high-quality situation color procedure ought to be very helpful with a individuals. The actual need to personalize rolex replica is actually growing, as well as I'm pleased to observe that the actual colours readily available for steel replica watches sale layer tend to be growing. At this time, Rau-Tech neglects to provide all of the colours from the range, however a lot more than simply dark can be obtained.